Menighedsråd | Grøndalskirken

Menighedsråd

Kontaktoplysninger til menighedsrådet finder du her https://sogn.dk/groendal/menighedsraad/
 

Valgte medlemmer:
Nana Thieme (formand)
Dorte Skjoldby (næstformand)
Signe Kreiner (kontaktperson og valgbestyrelsesformand )
Kirsten Asbjerg Jørgensen (Kasserer)
Bo Carlsson
Mette Pautsch
Birgit Stubkjær
Marianne Weikop
Jytte Lindholt
Klaus Jørgen Berg
Stedfortrædere:
Niels Olsen
Jette Paulisen
Udover de valgte medlemmer består rådet også af sognepræsterne:
Tine Vængtoft Kristensen (sognepræst)
Ulla Toft (kirkebogsførende sognepræst)

For kontakt til menighedsrådet med personfølsomme oplysninger, benyt linket til sikker formular (med NemId): https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7060