Menighedsråd | Grøndalskirken

Menighedsråd

Kontaktoplysninger til menighedsrådet finder du her https://sogn.dk/groendal/menighedsraad/

Valgte medlemmer:
Nana Thieme (formand)
Dorte Skjoldby (næstformand)
Signe Kreiner (kontaktperson og valgbestyrelsesformand )
Niels Olsen (kirkeværge)
Brita Bülow (kasserer)
Mette Pautsch
Birgit Stubkjær
Marianne Weikop
Jytte Lindholt
Klaus Jørgen Berg
Stedfortrædere:
Cita Henriksen
Jette Paulisen
Udover de valgte medlemmer består rådet også af sognepræsterne:
Tine Vængtoft Kristensen (kirkebogsførende sognepræst)
Stine Ravnborg Bro Nissen (sognepræst)
Rune Reimer Christensen (sognepræst)
Ulla Toft (sognepræst på barselsorlov)