De Grønne Pigespejdere | Grøndalskirken

De Grønne Pigespejdere

De Grønne Pigespejdere, Grøndal gruppe
De Grønne Pigespejdere i Grøndalskirken er en meget aktiv gruppe med mange medlemmer og dygtige og engagerede ledere. Vi laver spejderarbejde, så alle kan være med. Det er vigtigt, at piger og ledere lærer at samarbejde og tage ansvar overfor sig selv og hinanden og ikke mindst, at vi alle har det sjovt.

I flokken (6-9 år) lærer man færdigheder både inden for spejder og det at kunne/turde selv. Vi synger, leger, lærer en masse praktiske ting og øver os i at samarbejde og tage hensyn til hinanden. Vi lægger lige stor vægt på udfordringer, tryghed og nærhed.

Troppen består af piger i alderen 10 år og opefter. I troppen arbejder vi i aldersopdelte patruljer, som sammen med deres leder/e selv finder på patruljenavn og -logo. Vores møder er en blanding af patruljemøder og møder for hele troppen.  Patruljernes mødeaktiviteter spænder vidt, f.eks. ”handy girl”, syning af bålkapper, snobrød eller mad over bål og mange andre sjove spejderaktiviteter.

Du finder os i Grøndalskirkens krypt onsdage
Flokken: piger i 0.-3. klasse kl. 18-19.30
Troppen: piger fra 4. klasse kl. 18.30-20.30.

I Grøndal Gruppe er vi lige knap 100 piger og ledere, som elsker fællesskab, friluftsliv og nye udfordringer. Og så har vi det fantastisk sjovt sammen.

Vi har 10 mill. spejder-veninder i 150 forskellige lande, så i foråret skal vi bl.a. lave aktiviteter, der er fælles for os alle.

Flokken tager i maj på før-sommerlejr i vores egen hytte i Ganløse, og troppens sommerlejr bliver på spejdecenter Houens Odde ved Kolding.

Mød op en onsdag eller kontakt vores gruppeleder Lene Munch, tlf. 24 80 78 60

Læs mere
pigespejder.dk/groendal
pigespejderoeresund.dk