De Grønne Pigespejdere | Grøndalskirken

De Grønne Pigespejdere

De Grønne Pigespejdere, Grøndal gruppe
De Grønne Pigespejdere i Grøndalskirken er en meget aktiv gruppe med mange medlemmer og dygtige og engagerede ledere. Vi laver spejderarbejde, så alle kan være med. Det er vigtigt, at piger og ledere lærer at samarbejde og tage ansvar overfor sig selv og hinanden og ikke mindst, at vi alle har det sjovt.

I flokken (6-9 år) lærer man færdigheder både inden for spejder og det at kunne/turde selv. Vi synger, leger, lærer en masse praktiske ting og øver os i at samarbejde og tage hensyn til hinanden. Vi lægger lige stor vægt på udfordringer, tryghed og nærhed.

Troppen består af piger i alderen 10 år og opefter. I troppen arbejder vi i aldersopdelte patruljer, som sammen med deres leder/e selv finder på patruljenavn og -logo. Vores møder er en blanding af patruljemøder og møder for hele troppen.  Patruljernes mødeaktiviteter spænder vidt, f.eks. ”handy girl”, syning af bålkapper, snobrød eller mad over bål og mange andre sjove spejderaktiviteter. 

Har du lyst til at prøve kræfter med spejderarbejdet hos os, er du meget velkommen.

Kontakt vores gruppeleder Lene Munch via e-mail: topper1@webspeed.dk eller mød op til et spejdermøde onsdag aften i Grøndalskirken, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Flokken holder møde kl. 18.00-19.30 og troppen kl. 18.30-20.30.

Læs mere
pigespejder.dk/groendal
pigespejderoeresund.dk

Ophavsret: