Voksendåb | Grøndalskirken

Voksendåb

For at blive døbt som voksen i Folkekirken, er det forudsætning, at man ikke tidligere er blevet døbt. Hvis man tidligere er blevet døbt f.eks. i en katolsk kirke, skal man ikke gentage dåbshandlingen.

Hvis man ønsker en voksendåb, skal der afgives en skriftlig erklæring om, at man ikke tidligere er blevet døbt.

Man skal kontakte en præst for at få aftalt det praktiske forløb og en dato for dåben.

Det er en forudsætning for at blive døbt som voksen, at man har modtaget dåbsundervisning. Dåbsundervisningen vil typisk bestå af nogle samtaler med præsten om kristendommens og dåbens betydning.

I forbindelse med en voksendåb skal der være 2 vidner. For dåbsvidner gælder følgende:

* de skal selv være døbt, men behøver ikke være medlemmer af Folkekirken

* have nået den sædvanlige konfirmationsalder

* de må ikke være medlem af et andet, ikke-kristen, trossamfund

Kirkekontoret skal have navn og adresse på alle dåbsvidnerne inden dåben.

Ophavsret: